Tilbake til meteoren

Brotyper

  Hovedside  |  Spill  |  Spillmanual  |  Om krefter  | Om materialerBrohistorie  |  Brotyper  |  Om oss 
 

Brotyper

 

Enkel bro

 
 
Vanlig spennvidde: 50-60 meter
Dette er den enkleste broen. En bjelke støttes i hver ende. Kreftene presser nedover mot støttepunktene. Når bjelken belastes presses toppen sammen mens bunnen strekkes.
En bjelke spenner sjeldent over 75 meter, men ved å legge flere bjelker etter hverandre kan broen likevel bli lang.
 
Verdens lengste bro, Lake Ponchartrain Causeway, er en bjelkebro. Den består av to parallelle baner med 2243 bjelkespenn på den ene og 1500 litt lengre bjelker på den andre. Broen hviler på mer enn 9000 sementsøyler. I alt er broen 38,5 kilometer lang.
Lake Ponchartrain Causeway, Louisiana

 

Stavbro/Jernbanebro

Sandviken jernbanebro, ca 1872
Denne brotypen brukes ofte når tog skal kjøre over. Strukturen er den samme som man bruker i bygging av berg-og dalbane. Materialene må tåle stort trykk og mye strekk.

 

Buebro

Bro over elven Voidomatis i Hellas
Vanlig spennvidde: 40-150 meter
Broen er formet som en bue. Kreftene ledes gjennom buen mot fundamentene. Materialene må derfor tåle stort trykk. Fundamentene som endene trykker mot må være solid og stabilt.

 

Romerne brukte buebroer av stein i akveduktene. Mange står ennå i dag og holdes sammen kun ved hjelp av steinenes egen tyngde. Vannet ble ledet i en renne på toppen av broen:

 

Hengebro

Akashi Kaikyo Bridge, Japan

 

Vanlig spennvidde: 700-2000 meter
Kabler spennes over tårn og forankres på begge sider. Kablene utsettes for strekk og holdes tilbake i forankringen. Kablene trykker ned mot tårnene. Banen henges opp i kablene.

 

Karmøybro

Karmsund bro

I denne broen kombineres egenskapene fra stavbro og buebro. Kreftene ledes gjennom buen mot fundamentene, men i et annet nivå enn på vanlig buebro. Man får i tillegg press fra delene av broen som ligger utenfor buen. På sidene presser kreftene nedover mot støttepunktene som på stavbro. På bildet over ser vi at buen gir god plass under broen slik at båter kan passere.

 

Til toppen