Tilbake til meteoren

Krefter

  Hovedside  |  Spill  |  Spillmanual  |  Om krefter  | Om materialerBrohistorie  |  Brotyper  |  Om oss 

Litt om krefter


Dette er hva du finner å denne siden:

  1. Hva er en kraft?
  2. Ulike typer krefter
  3. Krefter på en bro
  4. Trykk og strekk
  5. Avanserte utregninger

 

Hva er en kraft?

En kraft er noe som virker på en ting fra noe annet.
Krefter kan endre bevegelser.
Krefter kan endre formen på noe.
Krefter virker alltid mellom to legemer.

Her er noen eksempler:

Hvis du sitter i en bil kan du legge merke til krefter fra flere retninger. Hvis bilen kjører fortere blir du presset tilbake i setet, og når den bremser blir du presset fremover. Når bilen svinger fra side til side gjør du også det.
Når du løfter noe kjenner du en kraft fra det du løfter på hånden din som gjør at det føles tungt eller lett.

Piler

Når vi skal vise i hvilken retning og hvilken styrke en kraft virker bruker vi piler. En lang pil viser en større kraft enn en kort pil.
Den røde pila viser en større kraft enn den grønne fordi pila er mye lengre.

 

Til toppen

Ulike typer krefter

Gravitasjon/Tyngdekraft


Tyngdekraft er den kraften som trekker mennesker og ting mot jorden slik at vi ikke flyr rundt i verdensrommet. Vi har tyngdekraft på andre planeter og måner også, men med forskjellig styrke. Det er derfor astronautene må ha spesielle "månestøvler" på seg når de er oppe på jordens måne.

 

 

Kraft / Motkraft

Når en kraft virker PÅ noe, en ting eller et menneske, virker det også en kraft i motsatt retning, FRA tingen eller mennesket.

Når to personer står med hendene mot hverandre og dytter, kjenner man at man må bruke en kraft for å dytte den andre personen bakover samtidig som han må bruke en kraft for å ikke dette bakover.

 

Her ser vi at han får steinen til å rulle. Her er kraften fra mannen større enn kraften fra steinen, og steinen beveger seg i den retningen mannen dytter.
Her er kraften fra mannen og kraften fra steinen like stor, og de står derfor i ro.
Her er kraften fra steinen større enn kraften fra mannen, og steinen presser mannen nedover.

Til toppen

Krefter på en bro
 
Her virker det en kraft nedover fra bilen mot broen pga tyngdekraften. For at broen ikke skal knekke må kraften fra broen mot bilen være større.

 

 

Wirene må tåle vekten av bilen:

 

Stavene må også tåle vekten av bilen:

 

Til toppen

Trykk og strekk

Trykk er en kraft som komprimerer eller forkorter tingen den virker på
Strekk er en kraft som ekspanderer eller forlenger tingen den virker på
Et enkelt eksempel på trykk og strekk er hvis du legger et papirark over hendene dine (med litt avstand i mellom). Du ser at arket buer seg nedover. På undersiden av arket virker det da strekk og på oversiden trykk. Disse kreftene tar man hensyn til når man skal bygge en bro, spesielt ved valg av materialer.
<<Mer om materialer i broer>>

Avanserte utregninger

Er du nysgjerrig på mer informasjon om fysikken bak våre broer:
<<Trykk her for å få vite litt om moment >>
<<Trykk her for å få se utregninger bak en enkel bro >>
Til toppen