Tilbake til meteoren

Materialer

  Hovedside  |  Spill  |  Spillmanual  |  Om krefter  | Om materialerBrohistorie  |  Brotyper  |  Om oss 

Litt om de ulike materialene:

Før du leser om de ulike materialene kan det være lurt å lese litt om trykk og strekk.
<< Trykk her for å få vite mer om trykk og strekk >>
Tre
Tre er et lett materiale som brukes mer i broer nå for tiden. I Norge er Staten vegvesen begynt å bruke trebroer mer og mer. Det er et materiale som tåler mer i trykk enn strekk.
Plast
Valg av plast som materiale i brokonstruksjoner brukes ikke vanligvis. Det eneste er små elver med plastrør som elveløp. Dette valget var for å få flere alternativer som kan testes mot materialer som ses i bruk ute. Styrken til plast kan variere veldig. Vi har bare gjort et valg som vi mener virker realistisk.
Betong
Betong er et vanlig bromateriale. Der er vanligvis i bruk i kombinasjon med stål. Det har vi valgt å ikke gjøre, for å vise egenskapene til betongen. Betongen tåler en del trykk men er veldig dårlig på strekk.
Stål
Stål er det sterkeste materialet. Det tåler mer enn ti ganger så mye som betong i trykk og 100 ganger så mye strekk. Men det er et dyrt materiale. I spillet har vi ikke tatt hensyn til pris. På grunn av høy egenvekt er det ikke alltid materialet fungerer selv om det er sterkt. Det er fordi vi ikke har tatt hensyn til at stål (og betong) profilutformes for å lette egenvekten.
Glass
Brukes heller ikke vanligvis. Det er for stor fare for usynlige svakheter. Vi har også bare gjort et valg med hensyn på styrke og antatt at glass ikke tåler strekk men litt trykk.