Intro Spill Spørsmål & svar Teori Om oss


Teori

Beregning av båtens bevegelse basert på bølgebevegelser

For å forklare hvordan båten beveger seg, starter vi med en fysisk sammenheng kalt svingesystem. En båt på vannet kan nemlig sammenlignes med et slikt system. Svingesystemet består av en gjenstand som henger i en fjær og en demper. En demper er en slags motstand - den gir gjenstanden i systemet mindre bevegelse. Svingesystemet kan beskrives ved hjelp av en ligning som kalles bevegelsesligningen. Den sier at:

(masse · aksellerasjon) + (dempningskraft · hastighet) + (fjærkraft · bevegelse) = 0

Ut fra denne ligningen kan vi beregne gjenstandens aksellerasjon, hastighet og bevegelse. Masse (tyngde), dempningskrafta og fjærens kraft er kjente verdier. Dette systemet kalles et fritt svingesystem. Hvis man påvirker gjenstanden med en annen kraft (feks. ved å dra i gjenstanden), er ikke systemet lenger fritt. Det kalles da et tvunget svingesystem. En båt i bølger kan beskrives som et slikt tvungent system. Der er vannet ”fjæra” og ”demperen” og bølgene påvirker båten med en kraft. Slik kan vi bruke bevegelsesligningen til å beregne båtens bevegelse, vi må bare sette verdien av bølgekrafta på høyre side i ligningen.


<< 4 av 4