Intro Spill Spørsmål & svar Teori Om oss


Teori

Krefter

For å sette en gjenstand i bevegelse, må man påvirke den med en kraft. Når en båt på havet hever seg i seg bølgene, er det fordi bølgene presser båten oppover – de virker på båten med en kraft. Når båten senker seg i bølgene, er det fordi tyngdekraften drar den nedover. I en tegning viser man krefter som piler. Jo lengre pila er, jo større er krafta. Pila viser også i hvilken retning krafta virker. Det vil alltid virke flere krefter på en gjenstand. Den samlede effekten av disse avgjør hvilken retning gjenstanden beveger seg i og hvor stor fart den får. Dette kan beskrives ved hjelp av en formel som kalles Newtons 2. lov:
    F = m · a
F er total effekt av alle krefter, m er gjenstandens masse (tyngde) og a er aksellerasjonen gjenstanden har (hvor fort farten øker).

En båt på havet vil ikke bare heve og senke seg, den vil også vippe fram og tilbake, akkurat som en vippehuske. Dette skyldes krefter som virker foran og bak på båten.
<< 1 av 4 >>