Intro Spill Spørsmål & svar Teori Om oss


Teori

Motstand

Når en motorbåt kjører i vannet virker det hovedsakelig to krefter i fartsretningen. Den ene er motorkrafta som driver båten fremover. Den andre er motstand fra vannet, som bremser båtens fart. Båten må presse seg gjennom vannet. Jo større båten er sett forfra, jo mer vann må den skyve vekk for å komme seg framover.

På bildene er de grønne pilene like lange. Det viser at båtene kjører med like stor motorkraft. Man kan se at motstanden fra vannet (de røde pilene) er mye mindre for den lille båten.

Dette er noe som er veldig viktig å tenke på når man skal konstruere en båt. For stor motstand gjør at man må bruke unødvendig mye motorkraft.

Hvis man ønsker en båt som skal gå fort, er en katamaran et eksempel på god konstruksjon. Den har to skrog, slik at vannet kan renne igjennom på midten. Slik unngår den veldig mye motstand fra vannet.


<< 3 av 4 >>