Intro Spill Spørsmål & svar Teori Om oss


Spørsmål og svar

Hvorfor ønsker vi å simulere en båts egenskaper i vann?

Det kan av og til være vanskelig å se at matematikk og fysikk faktisk brukes i vårt hverdagsliv. Hvem tenker vel på at en båt er noe annet enn noe som flyter og som gjør at vi kan bevege oss på vannet? Sannheten er at vi ikke hadde klart å konstruere gode båter uten grundige matematiske og fysiske beregninger.

Vi har valgt å se på båters bevegelse i vannet. Hvorfor vipper båter opp og ned i bølgene? Hva skjer hvis båten ikke er tilpasset bølgestørrelsene? Hva skjer med båter når de kjører i sterk strøm? Har det noe å si for bevegelsene om båten er liten eller stor, smal eller bred?

Ved å se på simuleringene våre får man litt større forståelse for hvor viktig planlegging er for byggingen av en båt. Kunnskap om fysikk har alt å si for at dette viktige transportmidlet skal kunne brukes på en effektiv måte. Enten vi er på romantisk ferie oppover de engelske kanaler, på stormfulle fisketurer langs norskekysten eller på risikable krysninger over Stillehavet er målet det samme - å komme seg trygt fram til planlagt tid.


<< 1 av 6 >>