Intro Spill Spørsmål & svar Teori Om oss


Spørsmål og svar

Hvordan lagde vi bølgene på havet?

Bølgene på havet lagde vi ved hjelp av en enkel kurve som ser slik ut.Men bølgene på havet ser ikke egentlig slik ut. Derfor har vi også brukt kunnskap om hvordan havet oppfører seg på ordentlig til å tilpasse kurven over. For eksempel finnes det målinger av bølgehøyder fra ulike steder i verden. Disse målingene kan hjelpe oss til å finne ut hvor sterke bølgene er.
Hvis vi tar den første kurven og legger denne flere ganger oppå hverandre, og samtidig tar med informasjonen om bølgehøydene, får vi mer naturlige bølger:<< 2 av 6 >>