Intro Spill Spørsmål & svar Teori Om oss


Spørsmål og svar

Hvordan får vi båten til å bevege seg slik den skal?


Bevegelsesretningene vi tar hensyn til
I spillet ser man at båten beveger seg. Fordi vi vil vise hvordan båten beveger seg i bølgene på en bra måte, har vi satt bølgene til å komme rett forfra. Da får vi vist hvordan båten beveger seg i to forskjellige retninger. Nemlig opp og ned, og i en vippebevegelse.

Vi fant ut hvordan båten beveger seg ved å se på hvordan kreftene fra bølgene virker på båten. Dette satte vi inn i en likning. Likningen inneholder informasjon om både båtens og bølgenes bevegelse. På denne måte fikk vi båten til å bevege seg etter bølgene.

For å lese en grundigere forklaring på dette kan du trykke her.
<< 3 av 6 >>