Intro Spill Spørsmål & svar Teori Om oss


Spørsmål og svar

Hvorfor beveger de små båtene seg mye mer enn de store båtene på havet?

De små båtene er lette. De store båtene er tunge. De lette båtene har liten treghet, de vil da enklere bli påvirket av bølgene. De store båtene har større treghet. For disse båtene tar det lengre tid før de reagerer, de lar seg ikke enkelt påvirke av bølgene. Det vil si at det må en større kraft til å bevege disse båtene like mye som de små.
Bølgene vi har laget på havet er hele tiden like store. De store båtene er så store at de vil dekke over flere bølger, og vil derfor ikke følge alle bølgene. De små båtene er så små i forhold til bølgelengden at de må følge alle bølgene. Dette vil si at de må gå mye mer opp og ned sammen med bølgene.
<< 4 av 6 >>