Intro Spill Spørsmål & svar Teori Om oss


Spørsmål og svar

Hvorfor kan små båter svinge krappere?

Å svinge en liten båt kan sammenlignes med å snu en liten bil. Å svinge en stor båt kan sammenlignes med å snu en stor trailer. Det er rett og slett lengden som avgjør om man kan klare en liten (krapp) sving.

Hvorfor svinger båter krappere hvis de har større fart?

Jo større fart båten har, jo mer vann strømmer forbi roret. Jo mer vann som strømmer forbi roret, jo større kraft får man til å svinge båten. Dette kan sammenlignes med et fly som letter. Jo større fart flyet får på rullebanen, jo mer vind treffer vingene og det oppstår en kraft som løfter flyet fra bakken.

Hvorfor har en båt som bakker (rygger) nesten ingen styringsevne?

Roret sitter bak på en båt. Når båten bakker, blir roret sittende "foran". Da trengs en mye større kraft for å svinge båten. Dette kan sammenlignes med å prøve å åpne opp en dør ved å dytte innerst ved hengslene istedenfor ved håndtaket. Dette er ganske mye tyngre - bare prøv!


<< 6 av 6