Intro Spill Spørsmål & svar Teori Om oss


Teori

Treghet

En gjenstand som er i ro vil fortsette å være i ro inntil noe setter den i bevegelse.

En gjenstand i bevegelse vil fortsette å være i bevegelse inntil noe stopper den.

Dette fenomenet kalles treghet.

Tunge gjenstander har større treghet enn lette gjenstander. Derfor skal det mer kraft til for å få en tung gjenstand til å bevege seg/slutte å bevege seg, enn en lett.

Et eksempel som illustrerer konsekvensene av treghet, kan være: Hvis en tung og en lett båt kjører med like stor fart og de begge begynner å bremse like hardt, vil det ta mye lenger tid før den tunge båten stopper, enn før den lette båten stopper. For at den tunge båten skulle klart å stoppe på like kort tid som den lette, måtte den ha brukt mer bremsekraft.


<< 2 av 4 >>