Hovedside Simulering Teori Om oss
 

 

Energisimuleringer          neste >>

Når et dataprogram skal simulere hvordan temperatur forflytter og sprer seg i en bygning, eller kanskje bare i et rom, så må det benytte det vi kaller animasjonsmetoden. Animasjonsmetoden består i å lage en film av mange tegninger eller bilder. Bildene må være veldig like, de må bare forandre seg litt for hvert bilde, slik at når de vises raskt etter hverandre, så vil det se ut som en film.

Se for deg dukkehuset som du eller søstera di hadde da dere var små, dette skal forestille et tverrsnitt av et hus. Det kan være fint å se hvordan varme forflytter seg rundt i hvert enkelt rom. Vi kan se hvordan varme beveger seg ved vinduet og hvordan varme sprer seg fra ovnen.

Når dataprogrammet skal vise varmen i et rom, er det typisk å benytte rødt for varmt og blått for kaldt, akkurat som du kjenner det fra vannkranen hjemme. For at en fortsatt skal kunne se rommet, og ikke bare rødt og blått, tegner dataprogrammet varmen med gjennomsiktige farger. Dette kan du forestille deg med å dyppe et bilde i tynn vannmaling. Bildet vil fortsatt vises, men det vil få et blåskjær. Slik tegner dataprogrammet hvert bilde, et bilde kan for eksempel forestille et sekund, en time, eller et døgn.

Dataprogrammet må lage ett bilde for hvert sekund, eller hvert døgn, og sette de sammen til en film. Når programmet skal lage et bilde, deles det opp i mange små ruter. Hver rute tilegnes verdier som varme og temperatur beregnes ut i fra. Ved å bruke verdiene for alle omliggende ruter, kan programmet beregne en ny temperatur for ruten i midten. Dataprogrammet begynner da med ruten nederst til venstre, beregner så rute for rute, og ender opp i ruten øverst til høyre. Når det er ferdig tegner dataprogrammet bildet på nytt, og begynner med nederst til venstre igjen med bildet for neste sekund.

side 1 av 4 >>